A-9

Przejazd kolejowy z zaporami

A-9

A-9

 

Znak ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory.

Przejazdy kolejowe z półzaporami są zawsze wyposażone w  sygnalizację świetlną, natomiast z zaporami - tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione bardzo dużym natężeniem ruchu drogowego. Zapora lub półzapora opuszcza się z pewnym opóźnieniem w stosunku do zapalenia się sygnału czerwonego, jednak zakaz wjazdu obowiązuje już od chwili zapalenia się sygnału i trwa aż do chwili jego wyłączenia.

Umieszczona pod znakiem tabliczka  T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.

 


PAMIĘTAJ - że niezależnie od wyposażenia, ZAWSZE należy sprawdzić, czy można bezpiecznie przejechać przez przejazd kolejowy!

Kierującemu pojazdem zabrania  się:

  1. wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca dla kontynuowania jazdy,
  2. wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio  przed nimi,
  3. omijania pojazdów oczekujących na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną  dla przeciwnego kierunku ruchu.

Omawiany znak może być uzupełniony znakami, zwanymi  słupkami wskaźnikowymi.


 

A-9


A teraz pytanie:
Czy rowerzysta, widząc opuszczone zapory na przejeździe, może zejść z roweru i przeprowadzić go pod szlabanem jako pieszy?

TAK NIE