B-23

Zakaz zawracania

B-23

B-23

 

Znak ten zabrania kierującym zawracania od miejsca ustawienia znaku do najbliższego  skrzyżowania włącznie.
Chociaż ten znak przypomina znak  B-21 (zakaz skrętu w lewo), to zakres obowiązywania tych znaków jest różny, bo za omawianym znakiem można skręcić w lewo zarówno na skrzyżowaniu, jak i przed nim, np. w celu wjechania na posesję lub do obiektu przydrożnego (np. na parking).

Czasem zakaz jest odwołany znakiem  B-24 (koniec zakazu zawracania) lub znakiem  B-42 (koniec zakazów), kiedy dotyczy tylko odcinka drogi pomiędzy skrzyżowaniami.

 

W razie potrzeby uprzedzenia kierujących, że zakaz wyrażony tym znakiem obowiązuje na dłuższym odcinku drogi, pod znakiem umieszczona jest tabliczka  T-20 określająca tę odległość. Na ilustracji powyżej widać że zastosowano zmodyfikowany znak  F-7, który wskazuje w jaki sposób należy pojechać, żeby zawrócić bez łamania przepisów.


 

B23


A teraz pytanie:
Czy już po minięciu tego znaku, wolno Ci będzie skręcić w lewo, jeszcze przed skrzyżowaniem?

TAK NIE