C-1

Nakaz jazdy w prawo przed znakiem

C-1

C-1

 

Znak określa w jaki sposób prowadzić pojazd.
Zastosowanie się do tego znaku, często nie wymaga dokonywania żadnego manewru, a jedynie kontynuowanie jazdy np. dotychczasowym  pasem ruchu, byle nie w sposób sprzeczny ze wskazaniem znaku.


Znak ten stosowany jest w takich miejscach, w którym kierujący ma obowiązek skręcenia przed znakiem.
Jest stosowany na  skrzyżowaniu, lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy, uprzedzając kierującego o manewrze, jaki będzie musiał wykonać. Ustawia się go zwykle na skrzyżowaniach z jezdnią  jednokierunkową, gdzie nie ma możliwości jazdy na wprost - jak na przykładzie powyżej.

Ten znak wskazuje również, że zabronione  jest zawracanie.