D-37

Tunel

D-37

D-37

 

Znak informuje o wjeździe do tunelu, dodatkowo nakazuje włączenie w pojeździe zewnętrznych świateł w które pojazd jest wyposażony.

Pod znakiem może być umieszczona tabliczka  T-1b, która wskazuje rzeczywistą długość tunelu, w przypadku gdy jego długość przekracza 500 metrów.

W przypadku, kiedy długość tunelu przekracza 3 kilometry, pozostała długość tunelu do przebycia jest wskazywana co 1000 metrów, również przy pomocy tabliczki T-1b.

Pod znakiem może być też umieszczona tabliczka  T-32, wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu.

PAMIĘTAJ - w tunelu nie wolno  jest  zawracać, cofać oraz zatrzymywać pojazdu!