D-3

Droga jednokierunkowa

D-3

D-3

 

Znak oznacza początek lub kontynuację drogi (jezdni), na której ruch odbywa się w jednym kierunku.
Znak ten może wskazywać wjazd na ulicę jednokierunkową występującą samodzielnie, lub na jezdnię jednokierunkową (prawą) drogi o dwóch jezdniach. Na przeciwległym krańcu takiej drogi lub jezdni stosowany jest znak  B-2.


PAMIĘTAJ, że zabronione jest  zawracanie na takiej drodze (natomiast nie ma zakazu cofania), a ponadto trzeba stosować się do przepisów dotyczących skręcania w lewo, oraz zatrzymywania i postoju.
Jeżeli za skrzyżowaniem droga jest nadal jednokierunkowa, znak ten musi być powtórzony!

Umieszczona pod znakiem tabliczka  T-22 wskazuje, że ruch rowerów na wyznaczonym  pasie ruchu odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku - tzw.  kontrapas.