C-12

Ruch okrężny

C-12

C-12

 

Znak oznacza, że na takim skrzyżowaniu - typu rondo - ruch ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

Jeżeli znak występuje samodzielnie, to wówczas skrzyżowanie jest traktowane jako skrzyżowanie dróg równorzędnych (obowiązuje  zasada prawej strony). Tramwaj wjeżdżający lub opuszczający takie skrzyżowanie, ma pierwszeństwo przejazdu przed innymi pojazdami. Kierujący, zmieniając pas ruchu na skrzyżowaniu oznaczonym takim znakiem, musi ustąpić pierwszeństwa kierującemu poruszającemu się po tym pasie ruchu, na który zamierza wjechać.


Występując łącznie ze znakiem  A-7, znak oznacza pierwszeństwo kierującego będącego już na skrzyżowaniu przed innymi pojazdami wjeżdżającymi na to skrzyżowanie - dotyczy to również pojazdów szynowych.
Jeżeli kierujący wjeżdżający na rondo zobaczy wraz z tym znakiem znak A-7, wówczas ustępuje pierwszeństwa przy wjeżdżaniu na skrzyżowanie, a więc tym którzy są w ruchu okrężnym, natomiast wjechawszy na nie, ma pierwszeństwo przed tymi, którzy zbliżają się z kolejnych wlotów -  zobacz.