P-10

Przejście dla pieszych

P-10

P-10

 

Znak ten oznacza namalowane na  jezdni miejsce przejścia dla pieszych.

Znak z jednej strony nakłada na pieszego obowiązek przekraczania jezdni w miejscu wyznaczonym, z drugiej zaś wskazuje kierującym miejsce, w którym powinni stosować się do przepisu w myśl którego: "...kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu".


Obok znaku malowanego na jezdni, ustawiany jest znak pionowy  D-6.
Trzeba pamiętać, że przechodząc przez jezdnię, istnieje obowiązek sprawdzenia ZAWSZE, czy można to zrobić bezpiecznie!

UWAGA: przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych, jest absolutnie zabronione !


 

P-10


A teraz pytanie:
Czy pieszy musi przechodzić przez jezdnię zawsze tylko po pasach?

TAK NIE