czwartek, 18 kwiecień 2024
A+ R A-
 • Znaki drogowe

  Chyba wszystkie znaki drogowe, z jakimi spotkać się możesz na polskich drogach.

 • Przepisy ogólne

  Jak należy zachować się podczas zmiany kierunku jazdy, co zrobić przy spotkaniu z innym pojazdem...

 • Skrzyżowania

  Wszystko co musisz wiedzieć na temat pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowania - kto ma pierwszeństwo i dlaczego...

 • Ruch drogowy

  Wszystko co powino się wiedzieć o ruchu pieszych i rowerzystów. Wyjaśnienie co to takiego szczególna ostrożność i jak zachować się na przejazdach szynowych.

 • Testy na kartę

  Zanim zdobędziesz kartę rowerową, musisz wykazać się wiedzą praktyczną - tutaj masz okazję.

REKLAMY

Pojęcia podstawowe

Autobus szkolny  autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej.


Autostrada  D-9 - droga dwujezdniowa, na której nie ma skrzyżowań. Nie wolno jeździć rowerami po autostradzie.


Chodnik - część drogi przeznaczona do ruchu pieszych.

REKLAMY


Droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa.


Droga dla rowerów - droga lub jej część, przeznaczona do ruchu rowerów jedno oraz wielośladowych.


Droga ekspresowa  D-7 - droga jednojezdniowa lub dwujezdniowa, na której skrzyżowania występują wyjątkowo. Nie wolno jeździć rowerami po drodze ekspresowej.


Droga twarda - droga z jezdnią o nawierzchni z asfaltu, betonu, kamienia itp. o długości powyżej 20 metrów; inne drogi są drogami gruntowymi.


Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni.


Kierujący - osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osoba, która prowadzi kolumnę pieszych.


Kolumna pieszych - zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika lub dowódcę.


Omijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody - przejdź.


Pas ruchu - każdy z podłużnych pasów jezdni, wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.


Pas ruchu dla rowerów  zobacz - część jezdni przeznaczona dla ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.


Pieszy - osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami.


Pobocze - część przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.


Pojazd uprzywilejowany - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi.


Przejście dla pieszych - powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi  D-6 i P-10.


Przejazd dla rowerzystów - powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczona znakami drogowymi  D-6a i P-11.


Rower - pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem, o szerokości nieprzekraczającej 0,9 metra.


Ruch kierowany - ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę.


Skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie.


Strefa zamieszkania - obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są znakami drogowymi  D-40 i D-41.


Śluza dla rowerów  zobacz - część jezdni na wlocie skrzyżowania, wyróżniona zazwyczaj innym kolorem nawierzchni, wyznaczona na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu, przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

REKLAMY


Ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego uczestnika ruchu do zmiany kierunku lub pasa ruchu, albo istotnej zmiany prędkości.


Wózek rowerowy pojazd o szerokości powyżej 0,9 metra przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy, poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem.


Wymijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku - przejdź.


Wyprzedzanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku - przejdź.


Zatrzymanie pojazdu - unieruchomienie pojazdu (przerwa w jeździe) niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę.


Sprawdź co wiesz. Wybierz test nr:   

 


 

06 TESTY NA KARTĘ ROWEROWĄ W NOWEJ FORMIE - SPRÓBUJ 06

chomik4   25 chomik4a

ZA KAŻDYM RAZEM TEST JEST INNY !

 
 
 

  • Rowerzyści

   Co musi wiedzieć rowerzysta...

  • Wyprzedzanie

   To naprawdę trudny manewr...

  • Ruch pieszych

   Co powinien wiedzieć każdy pieszy

  • Skrzyżowania

   Zasady obowiązujące na skrzyżowaniach

  • Pora na testy

   Spróbuj swoich sił w testach

stat4u                                                                                   Masz uwagi, znalazłeś jakiś błąd, a może masz ciekawy test? Napisz: Karta rowerowa
Znaki drogowe   |   Karta rowerowa   |   Wynalazki   |   Wierszyki miłosne   |   Naj naj naj   |   1000 pytań