Przejazdy kolejowe i tramwajowe

Kierujący pojazdem (w tym rowerem), zbliżając się do przejazdu kolejowego lub tramwajowego, oraz przejeżdżając przez ten przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.

PAMIĘTAJ - przed wjechaniem na tory, masz obowiązek ZAWSZE upewnić się czy nie zbliża się pojazd szynowy, czyli musisz jechać tak, żeby można było zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy.

Jeżeli do przejazdu kolejowego  bez zapór zbliża się pojazd szynowy, to masz zatrzymać się przed znakiem  G-3 (krzyż św. Andrzeja) .

Podobnie jest, jeśli przed przejazdem znajduje się znak  B-32, masz obowiązek zatrzymać się przed znakiem. Dalszą jazdę możesz kontynuować tylko i wyłącznie za przyzwoleniem dróżnika.  

Kierującemu rowerem nie wolno:

  • objeżdżać opuszczonych zapór, oraz wjeżdżać na przejazd jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte, lub podnoszenie nie zostało zakończone,
  • wyprzedzać pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim,
  • omijać pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd.


Podczas przejeżdżania przez tory tramwajowe obowiązują podobne zasady, jak podczas przejeżdżania przez przejazdy kolejowe. Wyjątek stanowi przepis o wyprzedzaniu - nie dotyczy on skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej.

Doczytaj więcej na ten temat:

 Sprawdź co wiesz o ruchu tramwajów - test nr:    i przejazdach kolejowych - test nr: