D-6

Przejście dla pieszych

D-6

D-6

 

Znak oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.
Jego uzupełnieniem jest namalowany na jezdni znak poziomy  P-10.

Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego tym znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tym miejscu, lub na nie wchodzących.


 WAŻNE - jeśli przejście dla pieszych przedzielone jest  wysepką, to trzeba pamiętać, że KAŻDE z tych przejść należy traktować jako oddzielne!

Umieszczona pod znakiem tabliczka  T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

Musisz pamiętać, że nie wolno  przejeżdżać rowerem po przejściu dla pieszych  w poprzek jezdni!