Ruch pieszych

Pieszy to osoba która znajduje się na drodze poza pojazdem. Jest to również ktoś, kto prowadzi rower, wózek dziecięcy lub inwalidzki.
Ktoś, kto porusza się samodzielnie po chodniku na wózku inwalidzkim, na wrotkach, deskorolkach, hulajnodze, nartach, łyżwach czy sankach, jest również zaliczany do pieszych - podobnie jak dziecko do lat dziesięciu kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej zobacz.

Częścią drogi przeznaczoną do ruchu pieszych jest chodnik, lub droga dla pieszych  C-16.
W przypadku braku chodnika, pieszy powinien korzystać z pobocza, natomiast jeśli nie ma ani chodnika, ani pobocza - pieszy może iść jezdnią, ale pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim ("gęsiego"), z tym, że na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

PAMIĘTAJ: kiedy pieszy musi korzystać z pobocza lub jezdni, jest obowiązany iść lewą stroną drogi. Jeśli porusza się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest obowiązany używać elementów odblaskowych - niezależnie od tego ile ma lat!

Kiedy nie można iść chodnikiem lub poboczem, pieszy może skorzystać z drogi dla rowerów  C-13. Pieszy musi wtedy ustąpić pierwszeństwa rowerzyście. Jedynie osoba niepełnosprawna ma pierwszeństwo przed rowerzystami na drodze rowerowej!


Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Przepis ten nie obowiązuje jedynie w strefie zamieszkania.

Strefa zamieszkania:

Bardzo szczególne zasady ruchu drogowego obowiązują pieszych na obszarach zwanych strefami zamieszkania.
Strefy te oznaczone są za pomocą poniższych znaków:  początek  D-40 i koniec  D-41:

 


Znak  C-16 "droga dla pieszych" oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.
Znak  C-16a "koniec drogi dla pieszych" oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.
Znak  B-41 "zakaz ruchu pieszych" oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.

Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają:


Ruch kolumn pieszych:

REKLAMY

Kolumna pieszych może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.
Wyjątek stanowią piesi w wieku do 10 lat, którzy mogą iść w kolumnie tylko dwójkami, po chodniku lub poboczu, pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej. W przypadku braku chodnika lub pobocza, mogą iść jezdnią, ale pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 metrów.
Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 metrów.


Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:


Zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany (tzn. otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę).
Zabrania się omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.
Zabrania się jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.
Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża  zobacz.
W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.

 

REKLAMY


Pamiętaj także, że pieszy, który idzie po lewej stronie jezdni musi ustąpić miejsca pojazdom nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego.
Także pieszy idący po drodze przeznaczonej dla rowerów  C-13 musi ustąpić miejsca nadjeżdżającym rowerom (nie dotyczy to osób niepełnosprawnych).


Sprawdź co wiesz. Wybierz test nr: