A-24

Rowerzyści

A-24

A-24

 

Znak ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z  drogi dla rowerów na jezdnię, lub przez nią przejeżdżają.

Umieszcza się go też przed  przejazdem dla rowerzystów, na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h. Jest też ustawiany przed przejazdem, kiedy ten występuje na odcinku jezdni między skrzyżowaniami, albo gdy przejazd może nie być widoczny odpowiednio wcześnie.

Trzeba uważać, bo nie wszyscy rowerzyści znają i stosują się do zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu.

Na przykładzie powyżej widać, że skończyła się ścieżka rowerowa, i rowerzyści są po prostu zmuszeni jechać inną częścią drogi!