B-33

Ograniczenie prędkości

B-33

B-33

 

Znak oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość (z dokładnością do 10 km/h) określona na znaku obowiązuje - (chyba, że zostanie uchylona znakami  B-34 lub B-42) do miejsca:

Umieszczona pod znakiem tabliczka (np.  T-23a) określa, że zakaz dotyczy tylko   wskazanego na znaku pojazdu.


Jeśli znak określa dopuszczalną prędkość większą niż 60 km/h, i jest umieszczony na obszarze zabudowanym, to dotyczy: