T-23a

Tabliczka wskazująca konkretne pojazdy

T-23a

T-23a

 

Tabliczka wskazuje, że znak który jest umieszczony powyżej tabliczki dotyczy tylko tego pojazdu, który widnieje na ilustracji - na fotografii powyżej chodzi o samochody ciężarowe.
Jest stosowana do:

 


POZOSTAŁE TABLICZKI

T-23b T-23b: tabliczka wskazująca tylko ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe. Jest stosowana przy znakach wymienionych powyżej.
T-23c  T-23c: tabliczka wskazująca tylko ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne. Jest stosowana przy znakach wymienionych powyżej.
T-23d  T-23d: tabliczka wskazująca tylko pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą. Jest stosowana przy znakach wymienionych powyżej.
T-23e  T-23e: tabliczka wskazująca tylko pojazdy z przyczepą kempingową. Jest stosowana przy znakach wymienionych powyżej.
T-23f  T-23f: tabliczka wskazująca tylko  autobusy. Jest stosowana przy znakach wymienionych powyżej.
T-23g  T-23g: tabliczka wskazująca tylko trolejbusy. Jest stosowana przy znakach drogowych, wymienionych powyżej.
T-23h  T-23h: tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdów z towarami niebezpiecznymi i obejmuje ten sam zakres pojazdów jak znak  B-13a. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a - T-23j. Nie jest stosowana ze znakami nakazu C-1 do C-11, zamiast tego używany jest znak  C-17 (nakazany kierunek dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi).
T-23i  T-23i: tabliczka wskazująca tylko pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwozapalnymi i obejmuje ten sam zakres pojazdów jak znak  B-13. Jest stosowana przy znakach wymienionych powyżej.
T-23j  T-23j: tabliczka wskazująca tylko pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę i obejmuje ten sam zakres pojazdów jak znak  B-14. Jest stosowana przy znakach  wymienionych powyżej.