Zmiana pasa ruchu

Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu, tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Nie wolno  przy tym zajeżdżać drogi innym kierującym. Zmianą kierunku jest:

     skręcanie w prawo lub w lewo,
     zawracanie,
     zmiana pasa ruchu.

Musisz zawczasu (około 25 metrów przed realizacją zamiaru) i wyraźnie, zasygnalizować zamiar zmiany kierunku lub pasa ruchu, oraz (w przypadku skrętu w lewo) odpowiednio do sytuacji ustawić się na jezdni:
inaczej na drodze  jednokierunkowej,
inaczej na  dwukierunkowej.

Zmieniając pas ruchu poza skrzyżowaniem, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierzasz wjechać, oraz wjeżdżającemu na ten pas z Twojej prawej strony.


Reguła postępowania kierującego pojazdem przy zmianie pasa ruchu poza skrzyżowaniem:

  1. upewnij się, czy możesz bezpiecznie zmienić pas ruchu i sprawdź, czy znaki i sygnały drogowe (np. linia ciągła) nie zabraniają tego manewru;
  2. zasygnalizuj zamiar zmiany pasa ruchu przez wyciągnięcie ręki;
  3. jeszcze raz upewnij się, że możesz bezpiecznie zmienić pas ruchu; zanim to uczynisz, musisz ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po tym pasie;
  4. wjedź łagodnym łukiem na wybrany pas ruchu.

 


Sprawdź co wiesz o manewrach na drodze - test nr: