B-20

Stop

B-20

B-20

 

Znak ten oznacza:

Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu znak poziomy  P-12, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

Znak umieszcza się możliwie jak najbliżej  skrzyżowania, ale nie dalej niż w odległości 25 metrów od skrzyżowania w  obszarze zabudowanym.
Znak umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony.

Przepisy te stosuje się odpowiednio do znaku umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych, lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

Umieszczona pod znakiem tabliczka  T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.


Znak ten znaczy, że (tak samo jak przy znaku  A-7) należy ustąpić pierwszeństwa przejazdu, z tym że nakłada też obowiązek bezwzględnego zatrzymania się - choćby na chwilę - przed wjazdem na skrzyżowanie.
Szczególną uwagę należy zwrócić nie tylko na ruch na drodze z pierwszeństwem, ale również na wybór miejsca zatrzymania pojazdu, aby nie utrudniać ruchu; jeśli wyznaczona jest  linia zatrzymania na jezdni, należy zatrzymać się przed nią.


B-20


A teraz pytanie:
Czy nawet w sytuacji, kiedy dojeżdżasz do skrzyżowania i nic nie jedzie, to masz obowiązek zatrzymania się - choć na chwilkę?

TAK NIE