T-7

Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe

T-7

T-7

 

Tabliczka ta jest umieszczana pod znakiem  A-10 (przejazd kolejowy bez zapór), przed przejazdami szczególnie niebezpiecznymi.

Jak widać na ilustracji powyżej, tabliczka niekoniecznie musi być umieszczana tylko przed przejazdami kolejowymi. W tym przypadku ostrzeżenie dotyczy niebezpiecznego  przejazdu tramwajowego.