T-20

Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje

T-20

Tutaj ograniczenie prędkości do 30 km/h obowiązuje na odcinku 100 metrów.

T-20

 

Tabliczka wskazuje długość odcinka drogi, na którym obowiązuje zakaz. Jest stosowana do znaków zakazu:


Poza wymienionymi powyżej, tabliczkę stosuje się również przy znakach  B-23 (zakaz zawracania) oraz B-25 (zakaz wyprzedzania).