T-25c

Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania

T-25c

T-25c

 

Tabliczka wskazuje miejsce, w którym przestaje obowiązywać zakaz wyrażony znakami  B-35 (zakaz postoju) lub B-36 (zakaz zatrzymywania się).

 

REKLAMY