Tabliczki do znaków

Dodatkowe tabliczki umieszczane pod tarczami znaków drogowych, wyrażające uzupełnienie treści znaku poprzez podanie dodatkowych informacji wskazujących zakres obowiązywania zakazu, występowania niebezpieczeństwa itp.
W Polsce tabliczki do znaków drogowych mają kształt prostokątny, z czarnym obrazem i tłem w kolorze zgodnym z tłem grupy znaków, do którego odnosi się tabliczka.


Tabliczki które powinien znać rowerzysta: