D-6a

Przejazd dla rowerzystów

D-6a

D-6a

 

Umieszczany bezpośrednio przed przejazdem dla rowerzystów znak, oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.
Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego tym znakiem, jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tym miejscu, lub na nie wjeżdżających.

Uzupełnieniem znaku pionowego, jest namalowany na jezdni znak  P-11.