C-13

Droga dla rowerów

C-13

C-13

 

Droga jest przeznaczona dla kierujących rowerami, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.
Oznacza to, że jeżeli w pobliżu jezdni jest wyznaczona taka droga, to rowerzyści mają zakaz  poruszania się po jezdni.

Tak oznaczoną drogą pieszy może poruszać się jedynie w przypadku braku innych możliwości, ma przy tym obowiązek ustępowania pierwszeństwa rowerzystom. Wyjątek stanowi tutaj osoba   niepełnosprawna, która na tak oznaczonej drodze rowerowej ma przed rowerzystami pierwszeństwo.

Koniec drogi dla rowerów jest oznaczany przy pomocy znaku  C-13a.

UWAGA - może się zdarzyć, że omawiany znak występuje na tabliczce łącznie ze znakiem oznaczającym drogę dla pieszych, jak na przykładach poniżej:

 

 

C-13-16 rp
Tutaj rowerzyści powinni jeździć lewą, a piesi poruszać się prawą stroną wydzielonej drogi.


W tym przykładzie rowerzysta popełnia wykroczenie!


C 13/ 16   Na przykładzie obok, ścieżka jest wspólna na całej swojej szerokości dla pieszych i rowerzystów.
Oczywiście w takiej sytuacji pierwszeństwo mają piesi przed rowerzystami!