A-30

Inne niebezpieczeństwo

A-30

A-30

 

Znak ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi.

Umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą napisu lub symbolu. Może to być np. tabliczka symbolizująca  T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-18, lub inna - taka jak na przykład na ilustracji powyżej.PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA TEGO ZNAKU: