T-13

Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein

T-13

T-13

 

Tabliczka umieszczana jest przed odcinkiem jezdni, na nawierzchni której występują koleiny.

Jest stosowana ze znakiem A-30 (inne niebezpieczeństwo).