P-21

Powierzchnia wyłączona

P-21

P-21

 

Znak oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione .
Powierzchnia taka wyznaczona jest przez zbiór linii równoległych względem siebie, ukośnych do toru jazdy pojazdów i ograniczonych linią krawędziową - ciągłą szeroką  P-7b.


Znak stosuje się w celu: